energie na dosah

vzduch - voda

okolitý vzduch ako zdroj nízkopotenciálneho tepla je všade okolo nás a v dostatočnom množstve