energie na dosah

Vykurovanie & Chladenie

pri súčasných ráznych výkyvoch počasia je pre udržanie príjemnej klímy v obytných a pracovných priestoroch nevyhnutný komplexný systém technológii zabezpečujúcich flexibilnú a hlavne stabilnú výrobu a distribúciu tepla ako aj chladu do budov. Tepelné čerpadlá predstavujú moderný nízkoenergetický zdroj energie pre vykurovanie, ohrev teplej vody ale aj chladenie. Ich hlavnou výhodou je vysoká účinnosť, stabilná prevádzka a životnosť. Všeobecne sa rozdeľujú do troch skupín podľa primárneho zdroja odkiaľ odoberajú nízkopotenciálnu, obnoviteľnú energiu.

AWTepelné čerpadlá WAMAK typu vzduch - voda odoberajú energiu z okolitého vzduchu, najčastejšie z vonkajšieho prostredia ale využíva sa energia z procesného odpadového vzduchu alebo podzemných garáží, vetracích šacht a podobne.

 

 

BWPri tepelných čerpadlách typu zem - voda sa odoberá nízkopotenciálne teplo najčastejšie v dvoch variantoch. Buď sa jedná o solárnu energiu naakumulovanú v povrchovej vrstve ( do dvoch metrov hĺbky ) pomocou horizontálneho zemného kolektoru alebo geotermálne teplo z hĺbky do ca. 220 metrov pomocou geotermálnych sond.

 

WWTepelné čerpadlá typu voda - voda odoberajú energiu z podzemnej vody, buď priamo alebo cez medziokruh. Sú ale častokrát využívané aj pri priemyselných aplikáciách v procesnom využití.

 

 

Veľmi dôležitou súčasťou celého vykurovacieho systému je správna voľba typu a objemu nádob pre akumuláciu vykurovacej alebo chladiacej vody ako aj nádoby pre ohriatu pitnú vodu. V kategóriách ohrievače vody - bojlery a akumulačné zásobníky vody sú nami doporučené nádoby pre vybrané aplikácie.