energie na dosah

Kontrolované vetranie

kontrolované vetranie WAMATECH AIR

WAMATECH-AIR

Vzrastajúce ceny energií a snaha o vylepšenie vzhľadu a kvality bývania, priniesla v poslednom období nárast rekonštrukcii domov. Ako prvé prichádza na rad výmena starých netesných okien za nové tesné. Pri novostavbách sú takéto okná montované bez výníimky. Čo si mnoho investorov neuvedomuje, že staré okná plnili funkciu nekontrolovného vetrania domov – infiltráciou, exfiltráciou. Zamedzením tohoto vetrania môže viesť k rastom pliesní a v neposlednom rade k zhoršenie kvality vnútorného prostredia. Minimálne množstvo vetracieho vzduchu na osobu stanovené na základe produkcie CO2 je 15 - 25 m3/h v závislosti na aktivite človeka. To je skutočne hygienické minimum, pod ktoré by sa nemalo ísť práve naopak.
Najoptimálnejšie riešenie je kontrolované vetranie s rekuperáciou odpadného vzduchu to znamená, so spätným získavaním tepla z odvádzaného vzduchu. V princípe ide o ohrev privádzaného chladného vzduchu v lamelovom výmenníku pomocou odvádzaného vzduchu. Rekuperačné jednotky sú schopné zachytiť 75 – 90% tepla z odvádzaného vzduchu a tým šetriť náklady na bývanie a zároveň zvýšiť komfort v interiéry.

Kontrolované vetranie je skrátka nevyhnutnosť v novostavbách, ktorú oceníte po prvej noci a zobudení sa do čerstvého rána.