energie na dosah

kontakt

WAMATECH s.r.o. Slovakia
Adresa:
 
WAMATECH, s.r.o.
Orovnica 252
SK - 966 52 Tekovská Breznica
Slovenská Republika

BS
Telefónne čísla
Telefón 1:
Telefón 2:
+421 918 396 879
+421 905 998 680
Elektronické adresy
Fakturačné údaje
WAMATECH, s.r.o
Registrácia v OR: Banská Bystrica
Odd.: Sro, Vložka číslo: 13548/S - 2007
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
36826031
2022457778
SK2022457778
Bankové spojenie
Banka:
Pobočka:
Číslo účtu:
SWIFT:
IBAN:
Tatra banka a.s.
Banská Bystrica
2624099466/1100
TATRSKBX
SK2911000000002624099466
   
IMPRESSUM
Konateľ / výkonný riaditeľ: Marian Maruniak
IČO: 36826031
IČ DPH: SK2022457778
Web: www.wamatech.sk
Domovský súd: Žiar n/Hronom SK

Ručenie:
Firma WAMATECH, s.r.o. aj pri vynaložení maximálneho úsilia nemôže ručiť za bezchybnosť, presnosť a aktuálnosť všetkých údajov uvádzaných na týchto internetových stránkach. Firma WAMATECH, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť a záruky za škody, ktoré možu priamo alebo nepriamo vzniknúť použitím týchto internetových stránok.Firma WAMATECH v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah na externých web stránkach z odkazov, ktoré sa môžu vyskytovať na webstránkach firmy WAMATECH, s.r.o. WAMATECH, s.r.o. si vyhradzuje právo na technické zmeny.

Odkazy:
Odkazy na túto web stránku su vítané, pokiaľ bude odkaz zobrazovať plnú web stránku aj s navigáciou, nie len jej jednotlivé časti "frames". Pri zistení takéhoto odkazu bude prevádzkovateľovi zaslaná žiadosť emailom o odstránenie tohoto odkazu.

Copyright:
Všetky texty, obrázky, grafiky a fotografie sú chránené právom pôvodcu, tzn WAMATECH, s.r.o. Ich použitie je povolené iba s písomným súhlasom spoločnosti WAMATECH, s.r.o.

Technické prevedenie, design a obsahový manažment:
eTeam fi. WAMATECH, s.r.o.
Poznatky a pripomienky k obsahu týchto stránok zasielajte na adresu: webmaster@wamatech.sk